GZip QUẢN LÝ HỌC PHÍ & KẾ TOÁN TRUNG TÂM THANH BÌNH

Giới Thiệu Chức Năng QUẢN LÝ HỌC PHÍ với phần mềm Gzip dành cho THANH BÌNH

Tìm hiểu Gzip

Phần mềm quản lý Học Phí

  • Quản lý định giá Học Phí khóa học
  • Kết hợp giảm giá các chương trình khuyến mãi
  • Thống kê các doanh thu các chương trình giảm giá
  • Thống kê doanh số, doanh thu nhân viên

QUẢN LÝ Kế Toán

  • Quản lý doanh thu học phí, công nợ
  • Thống kê doanh thu nhiều chi nhánh, cơ sở
  • Đồng bộ hệ thống ghi nhận chuyển khoản từ ngân hàng

Tư vấn:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Tìm hiểu Gzip

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý DÀNH CHO TRUNG TÂM THANH BÌNH

Danh sách Đào tạo THANH BÌNH , Trung tâm anh ngữ THANH BÌNH , Lịch khai giảng THANH BÌNH ,Học Phí Trung tâm THANH BÌNH Sổ liên lạc online THANH BÌNH